Selectați după județ     

    Selectați după localitate     

    Selectați după epoca     

 

 
 
Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Afişează  
Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Afişează  
Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Afişează  
Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Afişează  
Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Afişează  
Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Afişează  
Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Afişează  
Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Afişează  
Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Afişează  
Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Afişează  
Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Afişează  
Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

 Bucium, com./oraş Bucium (denumire repertoriu: Bucium sau Bucsony, jud. Alba)

 Punct 1. Pe dealul "Vulcoi"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.0.0.1inel - Patru inele de buclă de aur; M. Roska precizează că descoperirea s-a făcut pe dealul "Vulcoi" - Bucium şi nu la Vulnoi - Sălaj, aşa cum este cunoscut în literatură; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, 62
2. Gooss, C., AVSL, XIV, 1878, p.65
3. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.303
4. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.408
5. Hampel, J., Bronzkor, II, p.171
6. Mitrea, B., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.147-154, 157
7. Roska, M., Rep., 101-102, p.308

 Punct 2. În partea de nord a comunei
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 2.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă
 2.0.1.1monedă - Tezaur compus din mai multe monede din Thasos; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.325, 332
2. Roska, M., Rep., 217/50

 Punct 3. În masivul muntos dintre bazinul Ampoiului şi al Arieşului (Valea Abruzelului) - la Mina Vulcoiu (la poalele muntelui Corabia)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare minieră; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1neprecizat - Obiecte antice; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.2unealtă - Unelte; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.3piuă - Câteva pive pentru zdrobirea minereului; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.4altar - Altar de piatră cu inscripţie grecească dedicat lui Zeus Kimistenos de către Myron, miner sau funcţionar al serviciului minelor; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.5opaiţ - FESTI, CIL, III, 8075, 15; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉM, XI, 1887, p.238
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.76
3. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.262, 325
4. Téglás, G., AK, XIV, 1890, p.110
5. Téglás, G., Földt. Közl., XX, 1890, p.183, 184
6. Téglás, G., Földt. Közl., XXII, 1892, p.82-86
7. Téglás, G., Hunyadvm. Tört., I, p.167
8. Herepey, K., AFM, II/1, p.52, 120
9. Papp, S., BKL, XLI, 1908, p.604-613
10. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.301
11. Daicoviciu, C., RT, VI, 1940, p.32
12. Mitrea, B., ED, 1945, p.32

 Punct 4. Pe dealurile Boteş şi Poduri
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă tumulară - Înălţimea tumulilor este în medie de 1 m, iar diametrul în medie de 6 m. Distanţa între tumuli este de 3-4 m. Au fost executate săpături de B. Lukács în 1878-1879 (doi tumuli), G. Téglás în 1885 (42 tumuli) şi O. Floca în 1938 (şase tumuli).; datare repertoriu: epoca romană; cultura: ilirică
 4.1.1mormânt tumular - Morminte de incineraţie în tumuli, în gropi patrulatere, măsurând în medie 1,60 x 0,60 m, orientate cu regularitate pe direcţia est-vest, ce conţin oase calcinate, împreună cu multă cenuşă şi cărbuni. Pereţii gropilor sunt arşi uneori până la roşu, dovadă că incineraţia s-a făcut pe loc, în groapă sau deasupra ei. Unii tumuli sunt marcaţi la suprafaţă cu un cerc de pietre. În unele cazuri s-a putut stabili poziţia mortului pe rug, orientat cu capul spre vest.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: ilirică
 4.1.1.1ceramică - Ulcioare, ulcele, ceşti, vase mari găsite numai în fragmente, opaiţe, unele cu ştampilă (FAOR = CIL, III, 8076, 14), străchini din terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.2sticlă - Fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.3mărgea - Mărgele din pastă sticloasă; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.4placă - Plăci; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.5piron - Piroane; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.6cui - Cuie de fier; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.7fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.8oglindă - Oglindă de metal; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.9neprecizat - Obiecte de os; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.10piatră - Pietre lucrate cu figuri în relief (stele şi medalioane funerare) găsite în pământul din mantaua tumulilor; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.11inscripţie - Fragment de inscripţie funerară (CIL III, 7831); datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1.12monedă - Monede din timpul lui Traian, Hadrian şi Antonius Pius; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2mormânt de înhumaţie - Morminte de cărămidă cu cutii de cărămidă; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.1ceramică - Ulcioare, ulcele, ceşti, vase mari găsite numai în fragmente, opaiţe, unele cu ştampilă (FAOR = CIL, III, 8076, 14), străchini din terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.2sticlă - Fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.3mărgea - Mărgele din pastă sticloasă; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.4placă - Plăci; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.5piron - Piroane; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.6cui - Cuie de fier; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.7fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.8oglindă - Oglindă de metal; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.9neprecizat - Obiecte de os; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.10piatră - Pietre lucrate cu figuri în relief (stele şi medalioane funerare) găsite în pământul din mantaua tumulilor; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.11inscripţie - Fragment de inscripţie funerară (CIL III, 7831); datare repertoriu: epoca romană
 4.1.2.12monedă - Monede din timpul lui Traian, Hadrian şi Antonius Pius; datare repertoriu: epoca romană
 4.2necropolă de înhumaţie; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1mormânt tumular - Morminte de incineraţie în tumuli, în gropi patrulatere, măsurând în medie 1,60 x 0,60 m, orientate cu regularitate pe direcţia est-vest, ce conţin oase calcinate, împreună cu multă cenuşă şi cărbuni. Pereţii gropilor sunt arşi uneori până la roşu, dovadă că incineraţia s-a făcut pe loc, în groapă sau deasupra ei. Unii tumuli sunt marcaţi la suprafaţă cu un cerc de pietre. În unele cazuri s-a putut stabili poziţia mortului pe rug, orientat cu capul spre vest.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: ilirică
 4.2.1.1ceramică - Ulcioare, ulcele, ceşti, vase mari găsite numai în fragmente, opaiţe, unele cu ştampilă (FAOR = CIL, III, 8076, 14), străchini din terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.2sticlă - Fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.3mărgea - Mărgele din pastă sticloasă; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.4placă - Plăci; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.5piron - Piroane; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.6cui - Cuie de fier; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.7fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.8oglindă - Oglindă de metal; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.9neprecizat - Obiecte de os; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.10piatră - Pietre lucrate cu figuri în relief (stele şi medalioane funerare) găsite în pământul din mantaua tumulilor; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.11inscripţie - Fragment de inscripţie funerară (CIL III, 7831); datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1.12monedă - Monede din timpul lui Traian, Hadrian şi Antonius Pius; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2mormânt de înhumaţie - Morminte de cărămidă cu cutii de cărămidă; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.1ceramică - Ulcioare, ulcele, ceşti, vase mari găsite numai în fragmente, opaiţe, unele cu ştampilă (FAOR = CIL, III, 8076, 14), străchini din terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.2sticlă - Fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.3mărgea - Mărgele din pastă sticloasă; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.4placă - Plăci; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.5piron - Piroane; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.6cui - Cuie de fier; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.7fibulă - Fibule; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.8oglindă - Oglindă de metal; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.9neprecizat - Obiecte de os; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.10piatră - Pietre lucrate cu figuri în relief (stele şi medalioane funerare) găsite în pământul din mantaua tumulilor; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.11inscripţie - Fragment de inscripţie funerară (CIL III, 7831); datare repertoriu: epoca romană
 4.2.2.12monedă - Monede din timpul lui Traian, Hadrian şi Antonius Pius; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Lukács, B., AÉ, XIII, 1879, p.14-19, 350-355
2. Torna, K., AÉ, XIV, 1880, p.114-117
3. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.44-50
4. Téglás, G., Aranybányászat, II, p.28
5. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.332
6. Téglás, G., HTRTÉ, VI, 1889-1890, p.111, 131, 134
7. Téglás, G., HTRTÉ, VII, 1891-1892, p.28, 32-34
8. Téglás, G., Földt. Közl., XX, 1890, p.182-187
9. Téglás, G., Arch. Közl., XVI, 1891, p.1-44
10. Téglás, G., AÉ, XIII, 1893, p.140, 408-412
11. Téglás, G., BKL, XXXV, 1902, p.93, 94
12. Téglás, G., BKL, XXXVIII, 1905, p.224-229
13. Téglás, G., BKL, XLII, 1909, p.484-488
14. Téglás, G., BKL, XLV, 1912, p.204, 205
15. Jung, J., Fasten, p.161, 162
16. Floca, O., AISC, III, 1936-1940, 160-173
17. Floca, O., Sargetia, II, 1941, 91-105
18. Daicoviciu, C., AISC, III, 1936-1940, p.230
19. Roska, M., Rep., 6, p.309

 Punct 5. Pe dealul Negrileasa, la est de Corabia
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 5.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: neprecizată, 1870-1880; Din acest tezaur Lukács poseda opt piese din perioada 116-167 e.n, restul găsindu-se la persoane particulare
 5.0.1.1monedă; datare repertoriu: neprecizată, 1870-1880
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AK, XVI, 1890, p.40
2. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.48-49
3. Téglás, G., BKL, XLV, 1912, p.227-238

 Punct 6. Pe muntele Corabia
Tip sit: exploatare minieră
 Descoperiri:
 6.1exploatare auriferă - Tranşee cu dimensiunile de 100X20 m, adânci de 20 m, doline, grămezi de minereu insuficient exploatate, urme de locuinţe, un rezervor de apă pentru spălarea aurului, un canal care aducea apa din vârful dealului la poale, unde se făcea extragerea minereului.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.1opaiţ - câteva opaiţe de lut cu ştampile; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.2monedă - tetradrahmă din argint de la Filip al II-lea al Macedoniei; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner J., MCC, I, 1856, p.131
2. Gohl Ö., NK, XXI-XXII, 1922-1923, p.3-12
3. Christescu V., Viaţa ec., p.19-20
4. Daicoviciu C., RT, VI, 1940, p.32
5. Mitrea B., ED, X, 1945, p.32
6. Informaţie Radu Vulpe


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Scroll