Selectați după județ     

    Selectați după localitate     

    Selectați după epoca     

 

 
 
Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
Abrud, com. Abrud Alba Abrud, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt târziu   Afişează  
Abrud, com. Abrud Alba Selişte, jud. Alba epoca romană   Afişează  
Aiud, com. Aiud Alba Aiud, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului târziu; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epocă romană; Hallstatt; Hallstatt mijlociu; La Tene   Afişează  
Aiudul de Sus, com. Aiud Alba Aiudu de Sus, jud. Alba epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
Albac, com. Albac Alba Albac, jud. Turda epoca romană   Afişează  
Alecuş, com. Şona Alba Alecuş, com. Şona, jud. Alba epoca romană   Afişează  
Almaşu Mare, com. Almaşu Mare Alba Almaşu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Afişează  
Ampoiţa, com. Meteş Alba Ampoiţa, jud. Alba epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzui; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie spre epoca bronzului   Afişează  
Avram Iancu, com. Avram Iancu Alba Avram Iancu, jud. Turda antichitate   Afişează  
Băcăinţi, com. Şibot Alba Băcăinţi, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Afişează  
Băgău, com. Lopadea Nouă Alba Băgău, com. Lopadea Nouă, jud. Alba epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
Bălcaciu, com. Jidvei Alba Bălcaciu, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
Benic, com. Galda de Jos Alba Benic, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  
Biia, com. Şona Alba Biia, jud. Târnava Mică Hallstatt   Afişează  
Bistra, com. Bistra Alba Bistra, jud. Turda epoca romană   Afişează  
Blaj, com. Blaj Alba Blaj, jud. Târnava Mică epoca romană; Hallstatt; neolitic   Afişează  
Blandiana, com. Blandiana Alba Blandiana, jud. Alba epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  

 Blandiana, com./oraş Blandiana (denumire repertoriu: Blandiana sau Cârna, Karna, Maroskarna, jud. Alba)

 Punct 1. La est, pe vârful dealului, deasupra satului
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 2.0.1depozit de bronzuri - După Téglás, împreună cu aceste bronzuri s-ar fi găsit şi obiecte de fier: dălţi, vârfuri de lănci, o spadă şi fragmentele unui cuţit.; datare repertoriu: Hallstatt
 2.0.1.1brăţară - Brăţări cu proeminenţe şi cu incizii spirale; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată
 2.0.1.2celt - Celturi; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată
 2.0.1.3fibulă - Trei fibule ochelari; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., HTRTÉ, V, 1887-1888, p.60
2. Téglás, G., Földr. Közl., XVII, 1889, p.451
3. Téglás, G., Erd. Múz., 1898, p.502
4. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.13
5. Roska, M., Mannus, XXIV, 1932, p.545
6. Roska, M., Rep., 96, p.162
7. Nestor, I., Stand, 141, p.nota 570
8. Berciu, D., Apulum, I, 1939-1942, p.93
9. Informaţii I. Barnea şi M. Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 3. Lângă sat, la est, pe prima terasă a Mureşului se află resturile unei aşezări vechi numită "Ţeligrad"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Stratul arheologic al staţiunii a fost distrus prin plantarea unor vii; datare repertoriu: epoca bronzului; autor săpătură: K. Horedt, 1948
 3.1.0.1fragmente - Fragmentele ceramice; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată; autor săpătură: K. Horedt, 1948
 Bibliografie:
1. Horedt, K., Studii, II/I, 1949, p.44

 Punct 4. Pe panta dealului "Ţeligrad"
Tip sit: aşezare

Observatii: Aşezarea se consideră identică cu Blandiana din Tabula Peutingeriană
 Descoperiri:
 4.1substrucţii; datare repertoriu: epoca romană; autor săpătură: G. Téglás, 1888
 4.1.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.2monument sculptural - pietre sculptate; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.3inscripţie - votivă (CIL, III, 12561); datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.4neprecizat - obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 4.2necropolă de inhumaţie; datare repertoriu: epoca romană; autor săpătură: G. Téglás, 1888
 4.2.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.2monument sculptural - pietre sculptate; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.3inscripţie - votivă (CIL, III, 12561); datare repertoriu: epoca romană
 4.2.0.4neprecizat - obiecte din bronz; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.739
2. Téglás, G., ÉTTK, XIV, 1889, p.18
3. Téglás, G., HTRTÉ, VI, 1889-1890, p.111
4. Téglás, G., Földr. Közl., XVII, 1889, p.452
5. Téglás, G., XVIII, 1890, p.330, 337
6. Téglás, G., Erd. Múz., VII, 1890, p.395-396
7. Téglás, G., AÉM, XIII, 1890, p.199
8. Téglás, G., Hunyadvm.Tort., I, p.125-126
9. Király, P., Apulum, p.244-245
10. Király, P., Dacia, I, p.353
11. Király, P., Dacia, II, p.25
12. Cserni, B., AFM, II/1, p.141
13. Ferenczi, A., AÉ, XXXII, 1912, p.92
14. Horedt, K., Apulum, III, 1946-1948, p.44
15. Patsch, C., Rep., III, p.557

 Punct 5. Pe dealul "Ţeligrad"
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 5.1fortificaţie; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 5.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 Bibliografie:
1. Horedt K., Studii, II, 1, 1949, p.44

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1râşniţă - Râşniţă de piatră; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.2vârf de suliţă; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.3capitel - Capitel de coloană; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.4cui - Cui de bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.6opaiţ - Două opaiţe de lut; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: CS10085, 10115, 11530; 4690, 4692
 6.0.0.7monedă - Monede romane; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉM, XIII, 1890, p.199
2. Téglás, G., Hunyadvm. Tört., I, p.125-126
3. Cserni, B., AFM, II/1, p.545

 Punct 7. Pe valea Mureşului, în apropiere de podul plutitor
Tip sit: grup de morminte

Observatii: Descoperire realizată cu prilejul unei eroziuni a malului spălat de apele Mureşului, la o adâncime de 0,50 m.
 Descoperiri:
 7.1morminte de inhumaţie - Sondajele practicate în 1948, în apropiere de locul în care au fost găsite vasele, au scos la lumină un pavaj de pietriş cu urme de arsură.; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă, 1943; autor săpătură: K. Horedt, 1948
 7.1.1mormânt de inhumaţie; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă, 1943
 7.1.1.1ceramică - Vase întregi de factură slavă din secolele IX-X; În 1943 s-au putut studia 12 exemplare având o importanţă decisivă pentru studierea ceramicei slave din Transilvania; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă, 1943
 Bibliografie:
1. Horedt, K., SCIV, II/2, 1951, p.nota 10, 192-194
2. Informaţie K. Horedt

Boz, com. Doştat Alba Boz, com. Doştat, jud. Sibiu epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Afişează  
Bucerdea Vânoasă, com. Ighiu Alba Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, jud. Alba epoca medievală; epoca romană   Afişează  
Bucium, com. Bucium Alba Bucium, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Afişează  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următoarele pagini

Scroll